Suradnja s Udrugom studenata i alumnija Poslijediplomskog Studija Poduzetništvo i EU Fondovi

three men sitting on chair beside tables

Suradnja

Suradnja ALUMNI UNIN zajednice s Udrugom studenata i alumnija poslijediplomskog studija Poduzetništvo i EU fondovi predstavlja važan aspekt integracije alumni organizacija Sveučilišta Sjever pod kapom ALUMNI UNIN-a kao i promicanja kontinuiranog učenja i profesionalnog razvoja naših članova i bivših studenata.

woman reading book while sitting on chair

Partnerstvo

Ova partnerstva otvara vrata raznolikim programima, radionicama i seminarima koji su dizajnirani za poboljšanje poduzetničkih vještina naših članova i razumijevanje EU fondova. S obzirom na važnost ovih tema u suvremenom poslovnom okruženju, suradnja nam omogućuje pružanje pravodobnih i relevantnih edukacija i resursa.

people inside conference

Mreža

Suradnja pruža našim članovima pristup širokoj mreži stručnjaka, mentora i potencijalnih poslovnih partnera, ali i srodnim organizacijama, visokoškolskim i istraživačkim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.