Zajednica bivših studenata Sveučilišta Sjever je brojna i obuhvaća preko 14.000 bivših studenata. Svaki od njih donosi svoje jedinstveno iskustvo, talente i perspektive, spremni pridonijeti našoj akademskoj obitelji. 

Osnivanje ALUMNI UNIN odražava našu želju da bivši studenti nastave aktivno sudjelovati u životu Sveučilišta, da pridonose svojim iskustvima, svojim znanjem, svojim inicijativama kao i da Sveučilište ostane sastavnim dijelom njihovih života i nakon završetka studija. Ovo nije samo mreža za povezivanje, to je aktivna zajednica koja potiče inovacije, promovira izvrsnost i pridonosi daljnjem razvoju Sveučilišta Sjever.

S ALUMNI UNIN, očekujemo izgradnju snažne platforme za promicanje vrijednosti, prepoznatljivosti i interesa Sveučilišta Sjever. ALUMNI UNIN nam omogućuje da prenesemo naš utjecaj daleko izvan naših kampusa, dosegnuvši poslovnu i društvenu zajednicu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kroz poticanje izvrsnosti i inicijative među članovima, imamo priliku unaprijediti znanstveno, poslovno i društveno djelovanje naših bivših studenata.

view of floating open book from stacked books in library

Djelatnosti Udruge

Zajednica bivših studenata Sveučilišta Sjever aktivno sudjeluje u različitim inicijativama i projektima s ciljem podrške i angažmana prema zajednici. Naša organizacija provodi raznovrsne edukacije, radionice, seminare i tečajeve s fokusom na razvoj vještina i znanja među članovima zajednice. Osim toga, redovito organiziramo zajednička događanja i susrete kako bismo potaknuli međusobno povezivanje i dijalog.

U suradnji s lokalnom zajednicom, Zajednica bivših studenata aktivno se uključuje u organizaciju domaćih i međunarodnih konferencija te različite suradnje. Posebno ističemo naše aktivnosti usmjerene prema gospodarstvu, gdje surađujemo u područjima od važnosti za lokalnu zajednicu. Osmišljavamo i sudjelujemo u projektima koji pridonose razvoju zajednice i potiču suradnju između akademske i poslovne sfere.

Kroz našu inicijativu potičemo članove na aktivno sudjelovanje u natječajima za znanstveno-istraživačke i umjetničke projekte, pružajući podršku u procesu prijave. Također, aktivno podržavamo provedbu postojećih studijskih programa te sudjelujemo u kreiranju novih programa kako bismo odgovorili na potrebe zajednice i aktualne trendove u obrazovanju. Naša Zajednica posvećena je doprinosu zajednici i poticanju kontinuiranog osobnog i profesionalnog razvoja naših članova.

Ključni ciljevi zajednice

Izgradnja trajne i strukturirane POVEZANOSTI (komunikacije)

ČLANOVA MEĐUSOBNO (bivši studenti)

- Izgradnja, održavanje i jačanje komunikacije između članova

- Prilike za angažman, suradnju, projekte, osobni razvoj i sl.

BIVŠIH STUDENATA SA SVEUČILIŠTEM SJEVER

- promocija vrijednosti, prepoznatljivosti i interesa Sveučilišta Sjever u poslovnoj i društvenoj zajednici,

- doprinos daljnjem razvoju Sveučilišta (dodatna vrijednost)

- ostvarivanje Misije i Vizije Sveučilišta Sjever

- stvaranje novog i potrebnog znanja koje oblikuju sadašnje i buduće tržište rada

Poticanje i orijentacija prema izvrsnosti i inovacijama (prepoznatljivost zajednice UNIN ALUMNI)

Poticanje i orijentacija prema izvrsnosti i edukacijskim programima koji će se izvoditi kroz Akademiju alumni UNIN.

Promocija znanstvenog, poslovnog i društvenog djelovanja članova zajednice Alumnia

Izgradnja trajne i strukturirane povezanosti (komunikacije) bivših studenata međusobno i sa Sveučilištem.